31 Ekim 2017 Salı

EĞİTİMİN PORNOGRAFİSİ

‘‘Ben yasal kurallara anlamlı oldukları sürece tam olarak uyarım
ama aşılmışlarsa ya da anlamsızlarsa onlarla mücadele ederim’’
William Reich

Geçmiş zamanlardaki bilgi, çok zor bulunan ve etrafına iletişim araçları ile
yayılmasının kolay olmadığı, günümüz dünyasının gerisindeydi. Bu nedenle
insan mühendisine duyulan ihtiyaç iki katıydı. Bir çocuk, bilgiye duyulan
açlığını gidermeye çalışırken, yalnız başına nefes alamaz, mutlak bir bilene
danışıp, uzun bir eğitimin ardından kendi yolunu çizmeye çalışırdı.Bu zamandilimindeki uzman sayısı, hem bilgi ve beceri anlamında yeterli düzeyde
                          hemde nadir bulunan kimselerdi. Günümüzde ise; insan mühendisi sayısı
                          arttığı gibi, bilgi düzeyi ve beceriksiz eğitim anlayışı da baş gösterdi. Bunun en
                          büyük sebebi; eğitimin parasal bir değere karışmasıydı. Bununa benzer, gerek
                          şehrin kalkınması, gerek eğitim endüstrisinin kazanması gibi bir çok parasal
                          değer içerikli düzlemi, sayabiliriz.

                           Zaman; bilgiyi daha geniş bir alana yaymakla birlikte bu değerli bilgiyi
                           parasal bir yatırım aracına dönüştürdü. Yeni dünya da, her şeyin alınıp satıldığı
                           bilgi, yüksek fiyatlara alıcı buluyor ve liyakat ile makam elde ediliyordu. Eğitim
                           hakkı; eşitlik söylemleri ile çarpıtılmış bilinç sağlanıyor, verilen eğitimin okuluna
                           göre fiyat biçiliyordu. Peki okulların koyun sürüsü gibi etrafa yayıldığı
                           çevremizde, gerekli olan bilgi akışını sağlandığı doğru mudur? Bu okullardaki
                           her insan mühendisinin kendi sınırlarını aşmak yerine, yaptığı tek şey;
                           oturduğu makamın zevkini çıkartması ve öğretmek yerine sayılara bağlı cezai
                           yöntem uygulamasıdır. Sanırım sorunun cevabını vermiş bulunmaktayız.
                           Böylelikle, bu sistem ilkokuldan başlayıp günümüz üniversitelerini kapsayan
                           aynı manzarayı içermektedir.

                          Bizlere ezberci sistemi öğretip sonra kendi öğrettiğine not veren bir yapı,
                          taşlanması gerekirken halen daha devam eder niteliktedir. Bu sistemin kobayı
                          olan öğrenciler ise ‘’eti senin kemiği benim’’ mantalitesi ile devam ettikleri için,
                          öğretene saygıdan ziyade huşu ile bakarak boyun eğerler. Öğrenciyi
                          aşağılayan ve özgüvenini kıran bu yapı ile ancak otodidakt (Öz eğitimcilik)
                          sistemi ile başa çıkmak mümkündür. Günümüz dünyasını küresel köy diye
                          nitelendiren Kanada’lı yazar Marshall Mcluhan, elektronik iletişimin
                          yaygınlaşmasıyla birlikte, dünyanın küçük bir topluluk olacağına inanmıştı. Bu
                          yüzden bilgiye çok kolay kavuşulan bu durumda, canlı bir öğreticiye ihtiyaç
                          duyulmaması olasıdır. Üstelik bu zengin içerikli, sosyal ağların olmadığı
                          dönemde öz eğitim yolu ile bir çok bilgin yetişmiştir. Örneğin: Albert Einstein,
                          George Bernard Shaw, Karl Popper, Friedrich Nietzsche bunlardan yalnızca
                          bir kaçıdır. Bilgi istenildiği zaman asla engel tanımaz. Hiç değilse özgüveni
                          kıran bir sistemden ziyade yalnız başına kendi ayaklarının üzerinde
                          durabileceğin bir yapı, akla ve duygulara daha iyi hizmet eder.
                          Öğrenciyi kopyala yapıştır ile suçlayan ama kendini elitist bir alanın içine
                          hapseden bu öğretim kadrosu, her okul düzeyinde aynıdır. Öğretme
                          duygusunun verdiği tevazuyu içten içe boğan ve kendine tevazu görünümlü
                          bilmiş kisvesi takan insan mühendisinin, ilk başta kendi muhafazakar oyun
                          alanından çıkması gerekir. Sartre’nin dediği gibi ‘’insan arkadaşlarına kendini
                          nasıl göstermek istiyorsa aynada da kendini öyle görür, fakat arkadaşsız bir
                          insan gerçeklerle ancak o zaman başa çıkar. Yalnız o zaman kendini görür.’’ Bu
                          nedenle çevrenin öğretmene yüklediği şişkin misyon, öğreticinin de kendini
                          dev aynasında görmesine neden olur. Öğrenme aşaması, öğretmen eşliğinde
                          gerçekleşebilecek bir ‘şey’ olması, geçmişin tozlu sayfalarında kalmıştır.
                          Kişiyi kağıt parçasının peşine sürükleyen ama içi boş bir karneyi eline
                          tutuşturan girdabı da unutmamak gerekir. Bu içi boş yapıda ancak kopya
                          çekerek, umursamayarak gitmek, zaman içinde bazı öğrencilerin bulduğu, ne
                          yazıkki en doğru yürüyüştür. İyi ile kötünün ayrımının yapılmadığı bu düzen de,
                          yolunu herkesin kullandığı alana çevirmek, yaşamak için uyum sağla görüşüne
                          benzer.

                          Bilirkişi (öğretmen) kadrosunun kendi yarattığı bu düzende, yarattıkları yolu
                          not ile değerlendirmesi, aslında kendilerine yapılmış değerlendirmedir. Ne
                          yazıkki hiç biri bu derslerden geçememiştir. Öğrenciye kendini aşma önceliği
                          tanımadan, kendi beğenisine işaret eden işleri tercih etmek, muhafaza edilmiş
                          bir yolun eseridir. Tek taraflı olmamayı öğreten sistemde, tek tip insan
                          yetiştirmek büyük ve ağır bir çelişki olsa gerek. Öğrencinin öğretenden
                          beklediği; bilgi dağarcığını genişletmek, ilerleyen aşamalara ve mesleki
                          deneyime hazırlamaktır. Fakat öğreten, öğrenciyi gayesine giden yolda teşvik
                          etmek yerine, sayılara dayalı değerlendirmeler ağı ile kaygılar içine hapis eder.
                          Artık öğrenci not için savaşan içi boş kuklaya dönüşür. Kaygı, artık
                          başaracaklarına değil verilecek nota dayalı kaygıdır. Öğrenciyi bu duruma
                          düşürüp sonra hesap soran bu engel tanımaz notlama sistemi, kişiyi özgüven
                          kaybına ve apatiye sürükler.
                    
                          Başından beri duygularla gelişip harflere düşen bu düşünceler, formal
                          eğitime karşı bir duruştur. Formal eğitimin hiçte sanıldığı gibi planlı, programlı,
                          kontrollü eğitimden ziyade, çocuk pornosundan daha ağır etkilere sahip
                          olduğunu gösterir. Öğrencinin okul yıllarının başından beri yaşadığı bu
                          bunalımlı süreç, bir porno yıldızının küçük bir çocuğa dokunmasından daha
                          şiddetli travmaya sebep olur. E. Durkheim’in ahlak timsali öğretmeni, şimdi
                          fildişi kuleden bakan tanrı mertebesine erişmiştir. Artık öğretmen, ahlak ve
                          tanrı kavramları ile bağdaşmıştır. İlk önce; öğrencinin aşağıdan bakıp tanrısını
                          görme yanılgısını aşması için hayır demesi ve karşısındakini sarsması gerekir.
                          Eğer bu öğrenme süreci topluma katkı sağlamayacak nitelikte ise; topluluğun
                          dışında hareket etmek en doğru duruştur.. Çünkü zaman ve kurumlar bizi
                          kolektif homojenliğe iter ve bunun en doğru ve güçlü yaşam şekli olduğunu
                          kabul ettirmeye çalışır. Sürüyü terketmek ve çölde ki arayış korkutucu olsa
                          bile, size yalan değil, gerçeği sunar. Bu gerçek seni tek tip olmaktan,
                          başkalarının beğeni düzeyinden, korur ve var olanı kırmaya iter.

                                                                                                                                    Hazal Altıntaş

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

..tiyatrolar.com.tr/tiyatro/hic-kimse

© Devr i Alem Oyuncuları
Tiyatro | Pusulası